User Full name Class XP Rank Admin rank Actions
yusuke Yusuke Masashi Padawan 70 Padawan
zhu Zhu'shk Padawan 144 Padawan Instructor
clouv Clo'uv'oor Initiate 14 Initiate
dooroor Dooroor Devadd Initiate 28 Initiate
agdorin Hal Agdorin Initiate 13 Initiate
mars Mars Talkon Initiate 7 Initiate
navrin Navrin Tilo Initiate 11 Initiate
rakta Rakta Broac Initiate 27 Initiate
a14 A-14 0
aaelym Aaelym 6
aayla Aayla Vigil Master 2225
aehohor Aehohor Indoril Knight 850
aekram Aekram Bokrue 5
aella Aella Boyan Civilian 9
aelon Aelon Besarat Padawan 54
aeon Aeon Xarbon 733
agitt Agitt Tanwa 94
ahkro Ahkro Cerinla 110
ahsha Ahsha Lorrenis 10
ahwin Ahwin Taven 0
aidan Aidan Skyward 18
aiden Aiden Kezeron Civilian 963
aiorra Aiorra Thane 20
aisha Aisha Varik Initiate 20
aivouh Aivouh 0
Akane Akane 0
aknaross Aknaross Myotis 820
aktha Aktha Knight 610
alaki Alaki Leed 85
alanya Alanya Sgall 655

RPMod Web v0.5.1 // RSS - Atom // About Us - Legal Notice - Privacy Policy // Mobile version // Login - Register